چگونه دلار به یک ارز بی پشتوانه تبدیل شد؟

265

در 10 دقیقه عجایبی از سیستم پولی جهان را خواهید دید؟ عجایبی که نشان می دهد چگونه دلار بی پشتوانه شد و با این وجود جهانی گردید!! فرانسوی ها در بین راه اصل فریب را فهمیدند ولی حرکت نیکسون کل نظام پولی جهان را تغییر داد و همه این ها از ثمرات دو جنگ جهانی بود. *** منبع: کانال «حس اول وخارج بدون فیلتر» در آپارات