مصاحبه بایکی ازنوجوانان موفق مدارس امام حسین(ع)-93/3/14

719
719 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

باشگاه نوجوان شبکه صدا و سیمای خراسان رضوی مصاحبه ای با یکی از نوجوانان موفق مدارس امام حسین(ع) انجام داده است که این مصاحبه در روز چهارشنبه ۱۴ خردادماه ۹۳ ساعت ۱۷ از این شبکه پخش گردید