رسم عجیب بوشهریا در ماه رمضان - دُم دُم سحری

967

لقمان قاسمی مستندی ساخته در مورد دم دم سحری در بوشهر این آیین مختص بوشهریاست آیین های بوشهری را در چاخته دنبال کنید

چاخته
چاخته 41 دنبال کننده