خواهش انسان در لحظه مرگ

98

برای سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام زمان (عج) صلواتی قرائت فرمایید.