4 فضیلت که خداوند فقط به انسان های برجسته می دهد | امام خامنه ای

237
آتش به اختیار
آتش به اختیار 270 دنبال‌ کننده