تغییرات قانون انتخابات مجلس

111

هشتمین نشست از سلسله گفت وگوهای تشکل های دانشجویی با عنوان «تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» ، به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد