کلیپ امام زمان منتظر ماست!

2,506
جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال‌ کننده

... کیست آن تشنه که من آب حیاتش بدهم ؟ ... اهلِ غرقی که بخواهد که نجاتش بدهم ......؟ (و امام زمان دوازده قرن است که منتظر پاسخ ماست!)

جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال کننده