به مورچه ها کمک کنید - توقع اونا کمتر از این حرفاست

517

مورچه ای که دنبال توشه ای میگشت با ریختن بیسکویت اینجانب، به سمتش چنان خوشحال شد که حالم زیر و رو شد. و این کار رو برای تک تک مورچه های سرگردان از باران انجام دادم و از یکیشون فیلم گرفتم براتون بارگزاری کردم تا حل شما هم خوب شه . شما هم این کارو بکنید خیلی لذت داره