استفاده از هلیکوپترهای روسیه علیه داعش در سوریه

1,830