65 سال پس از جنگ کره

1,156

فرادید| با اینکه 6 دهه از جنگ کره گذشته اما خاطرات آن از ذهن سربازان و مجروحان جنگی خارج نخواهد شد. جنگ کره جنگی میان جمهوری کره (کره جنوبی) با پشتیبانی نیروهای سازمان ملل متحد به رهبری ایالات متحده و جمهوری دمکراتیک خلق کره (کره شمالی) با پشتیبانی چین و کمک نظامی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده