وحشت در بانک صادرات هنگام زلزله مسجدسلیمان + فیلم خسارت

310

در فیلم دیده می شود که بانک صادرات مسجد سلیمان خسارت دیده است. مردم و کارمندان در زمان زلزله وحشت زده شدند.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.6 هزار دنبال کننده