فیلمی از قصابی محمد صلاح همه را شوکه کرد

861

کاربران فیسبوک، ویدئویی را منتشر کردند که نشان می‌دهد محمد صلاح ملی‌پوش مصری در حال ذبح کردن است.