شادی مردم ارومیه پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل کانادا

1,241

مردم ارومیه پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران در اطراف ورزشگاه غدیر به شادمانی و پایکوبی پرداختند.