خلاصه بازی فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان

456

خلاصه بازی فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان که با نتیجه یک بر صفر به نفع نفتی ها به پایان رسید