آموزش زبان انگلیسی با اشکان درس Lesson 1

5,893

انگلیسی با اشکان، مقدمه مطابق قراری که داشتیم، آموزش انگلیسی را استارت می زنیم. با دوستان دیگر هم به اشتراک بگذارید، موفق باشید

تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2