چرا جنگ در خلیج فارس برای آمریکا ممکن نیست؟

10,280

مهدی خانعلی زاده کارشناس مسائل سیاسی معتقد است امریکا براساس ارزیابی های مشخص امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی امکان هم آوردی با ایران در منطقه خلیج فارس را ندارد. او در این ویدئو به چند مورد از این ارزیابی ها اشاره می کند.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.9 هزار دنبال کننده
u_6207118

u_6207118

1 ماه پیش
ما خبرها را از انگلیسی می گیریم که سه پادشاه و دوکودتاه در ایران را سازماندهی و رهبری کرد! کوتاه رضاخان بر علیه احمد شاه قاجار و تحریم و کشتار نه میلیون ایرانی بخاطر تحریم ایران به رهبری انگلستان، سرنگونی و تبعید رضاشاه کبیر بخاطر مواضع ضد انگلیسی، سرنگونی آریامهر بخاطر مواضع استقلال طلبی و وابستگی، کودتاه برعلیه دولت مردمی مصدق را وسرنگونی بخاطر ملی کردن نفت وتحریم ایرانیان و همه این عقب ماندگی ها در یکصد سال اخیر تا امروز ؟! تا کی میخواهیم خبرهامون را از انگلیس یا عوامل آنها دریافت کرده و خواه و ناخواه به پیروی از سیاستهای انگلیس و اجنبی و یا اجنبی پرستان حقوق بگیر یا سیاسی دانا و نادان باشیم ! گور بابای همه رژیمهای قبلی و فعلی و بعدی...تا کی میخوایم سورچی اجنبی باشیم؟! باعث همه اینها تعصب و سانسور صدا و سیماست، خوب حالا دیدگاه من کو!؟