تبعیض؛ مهمترین علت حادثه اتوبوس مرگ دانشگاه آزاد

230
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

توضیحات وکیل پرونده کشته شدگان حادثه اتوبوس مرگ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده