چگونه با سیاست صحبت کنیم؟ (دکتر حسینیان)

2,883

سخنوران www.sokhanvaran.org سیاست و تدبیر در سخن می تواند انسان را از گزندها و آسیب های بیشماری مصون بدارد. دکتر محمد علی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنرانی حرفه ای در کشور، این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است.