حسن روحانی : امروز جواب موشک ، موشک است | مذاکره نمیکنیم

600
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 22.4 هزاردنبال‌ کننده
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 22.4 هزار دنبال کننده