چاخته|شعرخوانی عاشقانه بوشهری |نوذر فولادی

923

ای خدا راسش بوگو ای عاشقی دم صبر داری؟ ای سر جونت کنن جر پات کنن طاقت میاری؟ شاعر محلی سرا-اهل روستای طلحه از توابع شهرستان دشتستان/ تصویربرداری آذرماه 96 / چاخته

چاخته
چاخته 42 دنبال کننده