آشنایی با آینده شغلی رشته های وزارت بهداشت توسط علیرضا صبوری

78
alirezasabouri2
alirezasabouri2 4 دنبال‌ کننده

آشنایی با آینده شغلی رشته های #ژنتیک #بیوتکنولوژی #بیوشیمی #هماتولوژی #تغذیه #ایمونولوژِی

alirezasabouri2
alirezasabouri2 4 دنبال کننده