سرقت جالب خودروی تسلا در ۳۰ ثانیه!

733
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

سرقت جالب خودروی پیشرفته ۹۰هزار پوندی تسلا در عرض ۳۰ثانیه!

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده