سینمای آذربایجان ستاره باران شد

977

گزارش اختصاصی از افتتاح اولین پردیس سینمایی شمالغرب کشور در مجتمع تجاری تفریحی ستاره باران تبریز / 4 سالن با ظرفیت 700 نفر در فاز اول و 3 سالن دیگر در آینده نزدیک

آسا لایو
آسا لایو 518 دنبال کننده