اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف

3,624

توسعه دانش و فناوری در جهان و گسترش و رشد نوآوری در ایران که نتیجه ایجاد ظرفیت های جدید در کشور خواهد شد. هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۱۹ دقیقا همان جایی است که به این رشد کمک خواهد کرد.

اینوتکس
اینوتکس 88 دنبال کننده