تحریف بحرین - گرین لند سرزمین واقعی بحرین

81

طی جنگهای متعدد مردم بحرین به سرزمین جعلی تبعید شدند و گرین لند در واقع سرزمین واقعی بحرین است ک تحریف شده است

kabtn
kabtn 26 دنبال کننده