مازرونی کا-قسمت چهارم

136
جشنواره فیلم مدرسه
جشنواره فیلم مدرسه 966 دنبال‌ کننده

کارگردان:امیرمحمد نوشادیان / نویسنده:امیرمحمد نوشادیان / فیلم بردار:احسان ابراهیمی / تدوین گر:امیرمحمد نوشادیان-سیدمصطفی صالحیان / بازیگران:امیرمحمد نوشادیان / شهر:بابل / پایه:یازدهم