به گلوله بستن یک مرد توسط پلیس زن در کالیفرنیا در ایست بازرسی| آمریکا

210
یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 10.2 هزاردنبال‌ کننده
یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 10.2 هزار دنبال کننده