همبرگر مخصوص دستی جی جی برگر

1,871
ویدیو آموزشی یوتیوب
ویدیو آموزشی یوتیوب 4.3 هزاردنبال‌ کننده

برگر های قبلی سوتفاهم بود (همبرگر مخصوص دستی جی جی برگر جوادجوادی)