گل دوم منچسترسیتی به تاتنهام توسط آگوئرو

39

گل دوم منچسترسیتی به تاتنهام توسط آگوئرو در دقیقه۳۴