مقایسه حوزه ورزش و بانوان دماوند؛ قبل و بعد از انقلاب اسلامی

100

سومین قسمت از ویژه برنامه «۴۰ در ۱۰» به مقایسه حوزه ورزش و بانوان شهرستان دماوند در قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…