اقدام مرگبار مرد جوان در پخش زنده اینترنتی!

87

جسد مرد جوانی که برای خودنمایی در پخش زنده اینترنتی اقدام به خوردن جانوران سمی زنده کرده بود در خانه‌اش پیدا شد.