اصطلاح toss up

14

به معنای تاس انداختن برای انتخابی یا وجود شانس برابر طرفین برای به دست آوردن پیروزی در یک مسابقه ورزشی