قسمت سی ام مستند سیاسی جمهور

267

آنچه خواهید دید: برگزاری انتخابات هفتم ریاست جمهوری با شرکت سید محمد خاتمی، احمد توکلی، علی شمخانی و ...

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…