استاد رائفی پور: محاسبه نفس را شروع کنید

854

اهمیت محاسبه نفس حتی اگر تا پای شهادت رفته باشی!!!

تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2