پرستوی آمریکایی 16 مدیر وزارت نفت کیست؟

444
فیلمدوانه
فیلمدوانه 91 دنبال‌ کننده

پرستوی آمریکایی 16 مدیر وزارت نفت کیست؟ وقتی می شنویم ۱۶ مدیر وزارت نفت به خاطر رابطه با یک زن دستگیر شدند چنین تصویری از وزارت نفت دولت روحانی در اذهان شکل می گیرد ‏شاید جای خالی حکم ‎#اعدام برای مفسدین کلان اقتصادی و مدیرانی که نه اختیار زیپ دهانشان را دارند و نه زیپ لباسشان به شدت احساس میشه. خبر ارتباط یک زن ‎#نفوذی در وزارت نفت تحت امر ‎#زنگنه بسیار شوکه کننده است

فیلمدوانه
فیلمدوانه 91 دنبال کننده