تو را چون گاو می دوشند

564

شعر طنز امیرحسین کمال زارع اجرا شده در سیزدهمین شب طنز انقلاب -نطنز13 28 بهمن 97 - - حسینیه هنر تهران

راه راه مدیا
راه راه مدیا 493 دنبال کننده