چشمه ای که از دل درخت می جوشد

2,160

www.dehgardi.com چشمه درخت افرا در دل جنگل های بکر روستای جعفرآباد گرگان است . چشمه ای که دل درخت افرا بیرون می آید . آب ذلال و گوارای این چشمه خوردنیست . برای رسیدن به این چشمه باید نرسیده به روستا از کنار پادگان 10 دقیقه ای با خودرو در دل جنگل زد تا به چشمه رسید .

دهگردی
دهگردی 9 دنبال کننده