عزاداری هییت کوی محمدی (پنبه کاران ) یزد مسجد جامع کبیر یزد اربعین98 ( پارت 3)

239

با مداحی آقایان محمد علی وطن خواه - علیرضا یزدی نژاد مسجد جامع کبیر یزد اربعین98 ( پارت 3)