از حرف تا عمل

265

مستند «از حرف تا عمل» نیازهای واقعی مردم شهرستان پلدختر و آخرین وضعیت این شهرستان را به تصویر کشیده است.

تهران نیوز
تهران نیوز 81 دنبال کننده