آنونس فیلم شیرشاه

451
هنرنامه امروز
هنرنامه امروز 10 دنبال‌ کننده

بازسازی خاطرات با ساخت فیلم "شیرشاه" توسط کمپانی والت دیزنی اطلاعات تکمیلی در www.honarnameh.com