یادی کنیم از این ویدئوی بی تی اس

878
878 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

درسته حقیقتی که در تاریخ تکرار شد ولی دقیق نمیدونم کجا؟ خب حالا ویکوک شیپرا برین بشینین حرص بخورین هخخخخخ اها راستی اگه اگه این گزارش دهنده ها بزارننننن به امید خدایه مکس در حد مرگ از جیمین و تهیونگ و جونگ کوک میزارم

۱ ماه پیش
# Bts
# bts