موشن گرافیک احکام عقیقه برای فرزندان

2,504

وقتی که خدا فرزندی به انسان میدهد مستحب است که در روز هفتم او را عقیقه کند - عقیقه یعنی اینکه برای فرزند حیوانی که شرائط قربانی را دارد ذبح کنی - کلیپ های آموزشی موج احکام

گلچین درسهایی از قرآن

گلچین درسهایی از قرآن

5 ماه پیش
بسیار زیباست. گلچین درسهایی از قرآن در کانال ما