دکتر حسن عباسی | من عباسی را از زندان نترسانید. . .

6,117
نسیم عشق
نسیم عشق 2.9 هزاردنبال‌ کننده

استراتژیست دکتر حسن عباسی در تاریخ 98/5/22 به اتهام نشر اکاذیب با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شد |

نسیم عشق
نسیم عشق 2.9 هزار دنبال کننده
u_6207118

u_6207118

2 ماه پیش
در ایران عدالت اگر نیست جنایت که هست نجفی شصت ساله با دختر 30 ساله ازدواج کرد دو سال از او بعنوان برده جنسی استفاده کرد بعدهم صاحب اختیار برده او را کشت و خوش و خندان در دادگاه حاضر با تمام احترامات از زندان ازاد شد بعد از هفت هزار سال تمدن به عدالت عهد هجرت اعراب بازگشتيم، هركس دزدى بيشترى كرده ميتواند با تطميع قانون فرار كند و فقيران محكوم به إعدام و مستكبرين آزاد ميشوند اين قوانين بى عدالتى محض است كه به اسم خدا و دين تحميل جامعه ایرانی شده است مگر انقلاب برعليه ظلم و فساد و كاپيتولاسيون غرب نبود حال چگونه شده است که گرفتار كاپيتولاسيون عرب شدیم واين بود تمام اسلام در مقابل عدل.