كنایه صداوسیما به مهاجرت مزدک میرزایی!

2,090

واکنش صدا و سیما به مهاجرت گزارشگر فوتبال 

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده