شاهین قشقایی را دوبله کرد

183

شاهین شهرداری بوشهر ۲ قشقایی شیراز ۰ در این بازی امیر حسین موسی زاده و حسین مالکی برای شاهین گلزنی کردند گلگهر سیرجان ۲۶ بازی ۴۸ امتیاز شاهین شهرداری بوشهر ۲۷ بازی ۴۷ امتیاز الومینیوم اراک ۲۷ بازی ۴۵ امتیاز سرخپوشان پاکدشت ۲۶ بازی ۴۳ امتیاز گل ریحان البرز ۲۶ بازی ۴۲ امتیاز