پایان متفاوتی که به دستور ساواک برای گوزن‌ها ساخته شد

2,070
هفدانگ
هفدانگ 9.4 هزاردنبال‌ کننده
2,070 بازدید
اشتراک گذاری

این نسخه از پایان‌بندی فیلم گوزن‌ها که به کلی با نسخهٔ اصلی آن متفاوت است به گفتهٔ مسعود کیمیایی در مصاحبهٔ با ماهنامهٔ فیلم به دستور ساواک و توسط دو کارگردان تحمیل شده از طرف آن‌ها ضبط شده است.

هفدانگ
هفدانگ 9.4 هزار دنبال کننده