پسر آذری زبان عصر جدید

40,408

پارسا خائف همه را به تحسین واداشت! سومین اجرای استعدادی تحسین‌برانگیز با تصنیفی فارسی-آذری؛ ساری گلین...

مسابقه عصرجدید
مسابقه عصرجدید 1.4 هزار دنبال کننده