چرا آمریکا بازنده جنگ تجاری با چین است؟

391

در این ویدئو ترجمه شده از وب سایت خبری Financial Times، به این نکته پرداخته شده است که آمار و ارقام منتشرشده از سوی مراجع رسمی نشان می دهد در حقیقت ایالات متحده آمریکا از ابتدای جنگ تجاری با کشور چین بازنده این نبرد اقتصادی بوده است.

سیگنال
سیگنال 22 دنبال کننده