دکتر عبدالکریمی: ایران به علی دایی نیاز داره ولی به فیلسوف نیاز نداره

58
احمد ( خرمشهر)
احمد ( خرمشهر) 99 دنبال‌ کننده

سخنان دردناکی که دل هر آزاده ای رو به درد میاره.در وصف جامعه ای که فوتبالیستش مشهور تر از متفکره.