بهترین مشاور انگیزشی کنکور+قبولی تضمینی کنکور99،باراد مشاوره تضمینی کنکور۹۹

985

بهترین مشاور انگیزشی کنکور به همراه کادر قوی پشتیبانان آزمون و مشاوره _ارائه برنامه ریزی فردی - کارگاه ۱۲ مرحله ای مشاوره تضمینی کنکور -برنامه ریزی ویژه ایام نوروز به همراه پانسیون مطالعاتی -پیگیری گزارش کار دروس مطالعه شده روزانه دانش آموز از طریق سامانه هوشمند. /برای قبولی تضمینی کنکور با کادر مشاوره موسسه باراد با 02144387674 تماس بگیرید. /موسسه باراد با گروه آموزشی استاد میلاد رضایی مقدم، مشاور صاحب سبک کنکور/